Thursday, August 25, 2011

Little Dragon - Ritual Union / Machine DreamsШвэдээс гаралтай элоктроник, чилл аут урсгалаар тоглодог дөрвөл. Өмнөх плайлистнүүдэд маань Machine Dreams цомгоос нь тавьсан 1-2 дуу байгаа. Энэ хамтлагийн ихэнх дуунуудыг ялангуяа гоцлол дуучин Yukumi Nagano-ийн хоолойг сонсох их тааламжтай байдаг гэхиймүү. Ritual Union цомог 9/10 авахаар, магадгүй өмнөх цомог болох Machine Dreams тийм сайн байгаагүй бол энэ цомог тийм ч муу санагдахгүй байсан байх. Ямартай ч заавал татаад сонсоод үзээрэй.

Ritual Union
1. Ritual Union
2. Little Man
3. Brush the Heat
4. Shuffle a Dream
5. Please Turn
6. Crystalfilm
7. Precious
8. Night Light
9. Summertearz
10. When I Go Out
11. Seconds

99.4 MB


Machine Dreams
1. A new
2. Looking Glass
3. My Step
4. Feather
5. Thunder Love
6. Never Never
7. Runabout
8. Swimming
9. Blinking Pigs
10. Come Home
11. Fortune

62.6 MB

2 comments: