Thursday, August 25, 2011

Little Dragon - Ritual Union / Machine DreamsШвэдээс гаралтай элоктроник, чилл аут урсгалаар тоглодог дөрвөл. Өмнөх плайлистнүүдэд маань Machine Dreams цомгоос нь тавьсан 1-2 дуу байгаа. Энэ хамтлагийн ихэнх дуунуудыг ялангуяа гоцлол дуучин Yukumi Nagano-ийн хоолойг сонсох их тааламжтай байдаг гэхиймүү. Ritual Union цомог 9/10 авахаар, магадгүй өмнөх цомог болох Machine Dreams тийм сайн байгаагүй бол энэ цомог тийм ч муу санагдахгүй байсан байх. Ямартай ч заавал татаад сонсоод үзээрэй.

Ritual Union
1. Ritual Union
2. Little Man
3. Brush the Heat
4. Shuffle a Dream
5. Please Turn
6. Crystalfilm
7. Precious
8. Night Light
9. Summertearz
10. When I Go Out
11. Seconds

99.4 MB


Machine Dreams
1. A new
2. Looking Glass
3. My Step
4. Feather
5. Thunder Love
6. Never Never
7. Runabout
8. Swimming
9. Blinking Pigs
10. Come Home
11. Fortune

62.6 MB


Read more...